27, మే 2012, ఆదివారం

ఎర్రటి ఎండలో టీ ...

ఐపీల్ మాచ్ ల కోసం ఎర్రటి ఎండలో టీ స్టాల్ దగ్గర ఎండలో నుంచుంటే..

వేడి వేడి టీ కావాలా అన్నాడు స్టాల్ ఓనరు ...


ఒద్దు అలవాటు లేదు , అయినా నేను ఫ్రీగా టీవీ చూడటానికి వచ్చినోడిని,


నాకెందుకూ టీ అన్నా ..


ఇంతలో ఎవడో చానల్ మార్చాడు


బజ్జ్ ..

అబ్బనీ తియ్యనీ దెబ్బా... ఛీ ఈడి పాటలేంటి తీయండీడిని....

బజ్జ్

నువ్విజిలేస్తే ఆంధ్రా సోడా బుడ్డీ... ఒర్నియమ్మ ఈడి ఇజిలుకి అంత పవరున్నదా దీయండేహే ఎనక మాల ఎవడో ఇసుగు...

బజ్జ్

ఆప్రకారం ముందుకు పోతున్నామని మనవి చేస్కుంటున్నాను .....నువ్వు ముందుకెల్తే మాకేటీ మూస్కేల్తే మాకేటీ.. ఎల్లెల్లు..

బజ్జ్


హం ఇస్ ప్రకార్ హొనే నహీ దేంగే .... అమ్మ ఉవాచ ...మరెలా చేయనిస్తావ్ ?...


బజ్జ్


అండ్ హి వాన్న టేక్ ఆన్ ... అర్ధం కాలే తీసెయ్...


బజ్జ్


లాస్ట్ వీక్ రూపీ అగైనేస్ట్ డాలర్ హాడ్.... మనకాడ పైసలే లేవు రూపాయలు డాలర్లు కూడానా ...


బజ్జ్


ఇట్స్ ఇమ్మటిరియల్ వెదర్ వే స్టాండ్ విత్ అన్నా ప్లస్.... మంచి ఉద్దోగం సేసావ్ కమ్మ గా నాలుగు రాళ్ళు (?) సంపాదించి సుక పడక ఎందుకమ్మా బేడమ్మా నీకీ గోల..


బజ్జ్


రాజధాని లో పోలీసులను అప్రమత్తం చేసారు, అందరి సెలవలను రద్దు చేస్తూ అదనపు బలగాలు మొహరించారు...

అరేయ్ రిమోట్ ఎక్కడ రా మార్చబాకండిరా... మారనీయ బాకండిరా ... మన అన్నని లోపలేస్తారా..
దొంగ నాకొడుకులు... మరీ అరాచాకమైపోయింది.. ఇంత అన్యాయమా...
ఎన్నో వేల కుటుంబాలని ఓదార్చిన మహా మనసుని ఓదార్చే సహృదయులు ఎక్కడా?

కడుపు మండి పోతంది... నాకూ టీ చెప్పండిరా వేడి వేడి గా ...


ఇదిగో.... టీ...

పొగలు కక్కుతూ ... సెగలతో ఆవేశంగా ..
నాలాగా ...

ఒక్క గుక్క నాలిక మీంచి గొంతు లోకి . గొంతు లోంచి లోపలి పోనంటుంది... చేదుగా అలవాటు లేని వార్తలా ...


ధూ... నీయమ్మా... ఎవడురా ఈ టీ చేసిన నా..కొ..కు ?....


చేతిలో గాజు గ్లాసు గోడకేసి భళ్ళున ....శబ్ధం...


ఎదురు అద్దం మీదా టీ మరకలు అసహ్యకరమైన అధికార చారల్లా...


కింద గాజుముక్కలూ , సామాన్యుడి జీవితం నడవటానికి లేకుండా గుచ్చుకుంటూ...


నే డబ్బులివ్వను ...


అప్పటికే ఖంగుతిన్న ఓనరు ..


నేను అడగను ..


నిన్నటిదాకా వానపాములా సాల్ట్ బిస్కట్ తిని టీవీ చూసే ఈడు , ఈ రోజు బురదకయ్యలా బస్సు మంటున్నాదేంటి అని అచ్చెరువుతో...


అయినా ఏమవుద్దిలే ఒక అరెస్ట్ అంతేగా దానికే ఇంత గోలా?


ఒక అరెస్ట్ , ఒక రోగం , ఒక ఎసి గది నిమ్స్ లో ఒక వారం ఎండ పొడ సోకని సుకమైన నిద్ర ...


ఆనక ఏముతుందో సూడటానికి.... నాకెందుకు ?


నల్ల కోట్లున్నాయి, వాటి కివ్వటానికి
నల్ల కోట్లున్నాయి.

మళ్ళీ మొదటి చానల్ పెట్టండిరా ..

అబ్బ నీ తీయనీ దెబ్బా .... ఎంత కమ్మ గా ఉందిరోయ్ అబ్బా...

చిరంజీవి డెబ్బ కమ్మగా ఉండదే , ఇదేంటి కవి ఇలా రాసేడు ?

అయినా ఎవడికి డెబ్బ?
ఎవడికి కమ్మదనం ?
ఎవడికి రుచి ?
ఎవడికి సుకం ?
పిచ్చ నాకో...ల్లారా..
లేవండి ఎవరో విజిలేస్తున్నారు ... చెడ్డీలు ...మిడ్డీలు బిగించి లేవండి ..
ఉన్న పై బట్ట పైకెగిరి పోక ముందే లేవండి ..
కనీసం ఇదన్నా మిగిల్చుకుందాం.